GalerieBlížící se moderace

25.07.2018

TBEX EUROPE 2018 - mezinárodní konference v Ostravě (moderace v Aj)

01.08.2018

operetní koncert v Městském divadle Mariánské Lázně (moderace v Čj, Nj a Rj)

17.08.2018

slavnostní zahajovací koncert 59. ročníku Chopinova festivalu